Syöpähoito Apollossa – tulokset puhukoon puolestaan

cancer-treatments-in-india

Syöpähoito Apollossa, Delhi – saksalaisen teknologian osaavaa hyödyntämistä

Tulokset tuovat lisää tuloksia – Apollo sairaalan suuret asiakas määrät houkuttelevat töihin parhaat lääkärit ja luovat mahdollisuuden ostaa maailman parasta laiteteknologiaa. Apollon viimeisin laiteteknologia voi konkretisoitua esim. aikaisemmassa vaiheessa löydetyn syöpäkasvaimen nopeassa hoidossa. Apollossa syöpäsairauksiin erikoistuneet huippulääkärit muodostavat tiiviin monialaisen työryhmän, missä erikoistumisalojen lääkäreille jää aikaa keskittyä potilaaseen, tutkimukseen ja tieteeseen maailmalla. Esimerkiksi, patologia – näytteenoton osaaminen, tutkiminen, joiden pohjalta yksilöllinen hoidonsuunnittelu voi tuoda sen ison ja kaivatun avun.

Kokeelliset hoidot?

Tiesitkö? Mitkä Suomessa ovat kokeellisia syöpähoitoja, ovat maailmalla useasti arkipäivää jonottamatta! Kun hoito ei ole osa vakiintunutta hoitokäytäntöä tai käypä hoito-suositusten mukaista Suomessa, puhutaan kokeellisesta hoidosta. Käypä hoito-suositukset helpottavat potilaan kierrättämistä lääkäriltä toiselle, jolloin myös muut lääkärit kuin syöpätautien erikoislääkärit voivat osallistua hoitoosi. Käypä hoito suositukset helpottavat lääkäreitä tekemään päätöksiä, että millaista perushoitoa (”listahoitoa”) syöpäpotilaalle annetaan. Lisäksi, käypä hoito-suositusten etuna pidetään Suomessa, että potilaalle ei anneta hoitoja, mitkä eivät todennäköisesti auta pidemmällä aikavälillä. Rahalliset säästöt merkittäviä – käypä hoito-suositukset auttavat vähentämään yhteiskunnan hoitokuluja.

Syöpätaudit – maailman tutkituin lääketieteenala

Työ- ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) selvityksen mukaan Suomen syöpähoitojen (käypä hoito) kehityksen suurin ongelma on resurssien puute. Resurssien puute vaikeuttaa maailmalla saavutettujen tutkimustulosten analysointia, toistotutkimuksia ja erityisesti niiden saattamista Suomen hoitokäytäntöihin. Maailman tutkituin lääketieteen ala tuottaa valtavan määrän tutkimusaineistoa ja kestää vuosia saada tämä tieto Suomen käypä hoito-käytäntöön.

Apollo ja Amerikkalainen Mayo-clinic kehittävät yhteistyössä syövän hoitokäytäntöjä. Linkki: Mayo-clinic

Asiakaskokemuksia löytyy tästä linkistä

Medifin käyttämä syöpätyöryhmä löytyy täältä – lääkärit

Syöpähoito Apollossa – keskimäärin 5 vuotta edellä Suomea, arvio

Apollon sairaalan antisyöpäinstituutti on kaiken kattava, multimodaalinen State of the Art-syövänhoitoyksikkö. Saatavillasi on viimeisin teknologia ja globaalistikin korkeasti koulutetut terveydenhoidon ammattilaiset. Yksilöidyssä kasvaintyöryhmässäsi toimii mm. Hemato-onkologi ja radiologian professori apunaan joukko oman erityisalueensa huippuosaajia. Moniammatillinen työryhmä ei ole enää pelkkää sanahelinää.

Tämän syöpäinstituutin ainutlaatuinen etu on, että itsenäisesti toimiva syövänhoidon yksikkö on tuettu muilla lääketieteen erikoisaloilla ja kattavilla diagnostisilla palveluilla sekä tukipalveluilla. Näihin lukeutuu sytologia, histopatologia, hematologia, patologia, virtaussytometria, kliininen genetiikka, ylipainehappihoidon yksikkö, radiologian palvelut, kuten PET-MRI, sydänlaboratorio, fysioterapia, veripankki ja paljon muuta.

Syöpäinstituutin palvelut koostuvat useista eri osa- alueista. Aasialaisen mentaliteetin mukaan tärkeässä etulinjassa on ennaltaehkäisevä toiminta, jossa pyritään syövän havaitsemiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jo ennen oireiden syntyä. Apollossa on kehitetty mm. useita erityyppisiä syövänseulontaohjelmia.

Multimodaalisessa lähestymistavassa syöpä ei ole enää vain yhden tieteenalan haaste, vaan usean eri erityisalan huippuosaajat keskittyvät yhdessä suunnittelemaan yksilöidyn hoidon juuri sinulle. Onkologian, kirurgisen onkologian, lasten onkologian, urologian, gynekologian, lääketieteen, radioterapian ja radiologian asiantuntijat ottavat käyttöön kokemuksensa ja asiantuntemuksensa yhdessä sinun tarpeisiisi vastaten. Tämä kasvaintyöryhmä kokoontuu yhdessä pohtimaan hoitolinjausta, jotta paras mahdollinen hoito juuri sinua varten saada heti alkuun.

Apollon korkeasti koulutetut ja motivoituneet kirurgiset onkologit suorittavat taitavasti monimutkaisiakin ​​kasvaimenpoistoja. Apollon onnistumisprosentti on verrattavissa parhaisiin syöpäsairauksiin erikoistuneisiin keskuksiin ympäri maailman. Erikoistuneet kirurgit suorittavat kallonpohjan operaatioita, niskan ja kaulan alueen commando-operaatioita, maksaresektioita, mikrokirurgiaa ja verisuonien rekonstruktioita, läpät, maksan ja keuhkojen kasvainten laajoja resektioita, raajan säästäviä leikkauksia, luun kasvaimia, laparoskopioita, radiotaajuisia ablaatioita ja vastaavia kansainvälisin huipputuloksin.

Radiologiassa on saatavilla edistyksellisimmät sädehoidon menetelmät. Cyberknife: ei-invasiivinen vaihtoehto paha- ja hyvälaatuisten kasvainten leikkaushoitoon. Kasvaimia voidaan hoitaa kaikkialla kehossa: eturauhasissa, keuhkoissa, aivoissa, selkärangassa, maksassa, haimassa ja munuaisissa. Tämä teknologia tuottaa äärimmäisen tarkkoja korkean annoksen säteitä ja antaa toivoa potilaille ympäri maailman. NovalisTX – radiokirurgia ja radioterapia on muokannut syövän hoidon suuntaa. Tämä teknologia on auttanut jo tuhansia ihmisiä jatkamaan työtään, viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa, sekä osallistumaan harrastuksiin syöpää vastaan kamppailun ohella. Hoitomahdollisuuksina lisäksi ovat uusimmat lineearikiihdyttimet, IMRT, IGRT, SRS, lineaarikiihdytin X-Knife pahanlaatuisen aivokasvaimen ja AVM:n eli arteriovenoosi malformaation hoitoon ja 21 EX Clinac (Varian) MLF korkearesoluutioisella säteenmuokkauksella erittäin tarkkaan hoitoon.

Perinteistä kemoterapiaa, täsmäkemoterapiaa ja suurten annosten kemoterapiaa annetaan rutiininomaisesti. Kasvaintyöryhmä suunnittelee kemoterapian juuri sinun tarpeen mukaisesti. Hoitoa ei aloiteta vain vallitsevan käytännön mukaan, vaan koko protokolla on tarkkaan suunniteltu. Hoito voidaan suunnitella ja aloittaa Apollon sairaalassa, stabiilissa tilanteessa palata kotimaahan ja jatkaa hoito loppuun mahdollisuuksien mukaan omassa sairaanhoitopiirissä.

PET SUITE (PET-MRI saatavilla Suomessa 2016, arvio)

Syöpähoito Apollossa – yhteistyösairaalamme Delhissä on yksi globaaleista edelläkävijöistä kuvantamisessa ja diagnostiikassa, sekä yhtenä suunnannäyttäjänä tulevan sukupolven kliinisten multimodaalisten kuvantamissovellusten käyttöönotossa. Uudet installaatiot merkitsevät valtavaa harppausta eteenpäin kuvantamisen valmiuksissa ja monimutkaisten ihmiskehon toimintojen ja toimintahäiriöiden diagnostisessa käsittelyssä.

PET-MRI- järjestelmässä yhdistyy State of the Art – Kokovartalo 3T MRI- skanneri ja huippuluokan uusi PET- järjestelmä, jotka ovat täysin integroitu samaan linjaan. Tämä on antanut aivan uudet mahdollisuudet saada ensikäden tietoa morfologiasta, kudosten ja solujen toiminnasta, sekä aineenvaihdunnasta nopeasti, tarkasti ja turvallisesti. PET-MRI:n etuja on myös huippulaadukkaat kuvat, joissa on parempi pehmytkudosten kontrasti. Tämä auttaa kasvaimen tai etäpesäkkeiden paikallistamisessa ja luonnehtimisessa. Erityisesti auttaa havaitsemaan ne pienet leesiot, mitkä Suomessa käytettävässä TT-kuvauksessa ei näy.

Käytössämme on esimerkiksi SIEMENS Biograph mMR – Yksi maailman edistyksellisemmistä yhdistelmäkuvantamislaitteista, joka antaa eri hoitoalojen huippuasiaintuntijoille tarkasti määriteltyjä 3D- kuvia. Näin he voivat moniammatillisessa työryhmässä suunnitella parhaimman mahdollisen hoidon yli erikoisalojen, juuri sinulle.  Koska PET-MRI on järjestelmä, joka kerää eri tietoja samanaikaisesti koko vartalosta, skannaus vie paljon vähemmän aikaa ja on näin ollen potilaalle huomattavasti mukavampi ja säästävä. Uusi PET-MRI vähentää merkittävästi yleistä säteilyaltistusta ja on tällöin turvallisempaa lapsille ja potilaille, jotka joutuvat toistuvasti käymään seurannassa.

PET-MRI on mahdollistanut uusia ulottuvuuksia myös muilla erikoisalueilla, kuin syöpätutkimuksessa ja -hoidossa. PET-MRI:llä on suuri rooli eri tautien prosessien ymmärtämisessä esimerkiksi kardiologian ja neurologian saralla. PET-MRI antaa uutta visiota aiemmin tuntemattomista ihmiskehon patologian ja fysiologian yhteyksistä.  Käytännössä tämä tarkoittaa edistyksellisempää kykyä tutkia ja hoitaa ihmiskehon muutoksia rakenteessa ja toiminnassa, verenkierrossa ja aineenvaihdunnassa, kudosten muutoksissa ja solujen lisääntymisessä. PET-MRI voimistaa asiantuntijoidemme kykyä saada tärkeää tietoa sairauden diagnosoinnissa, taudin etenemisessä, uusien hoitopolkujen ja mahdollisesti tarvittavien uusien tutkimusalueiden avaamisessa.

Apollo mMR

PET-MRI Suite, Apollo (Siemens Biograph mMR)

YouTube-linkki: Siemens Biograph mMR

House of Diagnostics – PET SUITE

NovalisTX + RapidArc (tätä tarkkuusluokkaa ei löydy Suomesta)

Radiokirurgia ja kaarisädehoito, ei terää, ei kipua, ei kompromisseja – Tätä on Syöpähoito Apollossa!

NovalisTX – radiokirurgiassa säde muotoutuu tarkasti kasvaimen mukaan säästäen ympäröivää kudosta. Hoitokerta voi olla erittäin nopea ja tehokas, kestäen vain muutamia minuutteja. Koska hoito toteutetaan avohoitona, voit asua hotellissa ja nauttia intialaisesta hemmottelusta ja vieraanvaraisuudesta. Lääkäri päättää, toteutetaanko hoito yhdellä kertaa, vai hoitojen sarjana. NovalisTX- radiokirurgia antaa uutta toivoa potilaille, joiden hoitoa leikkauksin tai muuten vallitsevin menetelmin on pidetty mahdottomana.

NovalisTX- radiokirurgia edustaa uuden standardin radiologiaa, joka tarjoaa edistyksellistä teknologiaa tuottaa erittäin tarkkaa ja nopeaa hoitoa. Säteilykelan muodot suunnitellaan vastaamaan tarkasti potilaan kasvaimen tai muutoksen sijaintia ja muotoa. Tällä varmistetaan, että suurin mahdollinen määrä korkean energian säteilyannosta osuu suoraan kasvaimeen suojaten ympäröivää tervettä kudosta. Laite ohjelmoidaan seuraamaan autonomisen hermoston mm. hengitystä ja muita kehon liikkeitä jatkuvasti ja ylläpitämään turvallista ja tarkkaa kasvaimen muotoista sädetystä suoraan kasvaimeen.

NovalisTX on erittäin monipuolinen, jolla voidaan työstää monenlaisia hoitomuotoja. Näin ollen saat yksittäistapaukseen perustuvan parhaimman mahdollisen hoidon. Radiokirurgia ei rajoitu myöskään vain yhteen hoitoon.

NovalisTX:n käyttökohteena voi olla Arteriovenoosi malformaatio (AVM), Hemangiooma, Kolmoishermosärky, Hankalat kohtaukset, Parkinsonin tauti, Aivometastaasit / Glioomat,n Akustinen neuroma (Vestibular schwannoma), Lasten aivokasvaimet, Uusiutuneet aivokasvaimet, Aivolisäkekasvaimet, Kallonpohjan meningeooma, Kraniofaryngeooma, Selkärangan kasvaimet / Metastaasit, Eturauhassyöpä / Metastaasit, Maksakasvaimet / Metastaasit ja Keuhkokasvaimet / Metastaasit

NovalisTX sisältää voimakkaan lineaarikiihdyttimen, joka voidaan ohjata pyörimään vaikka potilaan ympäri. Tällä mahdollistetaan sädetys lähes mistä tahansa kulmasta kaikkialle elimistöön. Joukko kehittyneitä kuvaohjaimia ja liikkeen hallinnan työkalut tarjoavat lääkäreille yksityiskohtaista tietoa kohteen muodosta, koosta ja sijainnista, sekä paikantavat kasvainta koko hoidon ajan.

Tavallisessa radiokirurgiassa laitteiden säde on pyöreä. Koska useimmat kasvaimet ovat muodoltaan epäsäännöllisiä, pyöreä säde ei täysin kata kasvaimen muotoja. NovalisTX muovaa säteilykeilan ääriviivat tarkasti kohteen muotoon varmistaen optimaalisen annostoimituksen suojaten tervettä kudosta.

Medifin kanssa yhteistyössä toimivat huippulääkärit selvittävät, onko NovalisTX juuri sinua varten – yksilöity kasvainhoito juuri sinun tarpeisiisi.

Apollon sairaala – Novalis TX

YouTube-linkki: Novalis TX YuoTube-linkki: RapidArc – kaarisädehoito

MIKÄ ON CYBERKNIFE (ollut käytössä 4 vuotta kauemmin, kuin Suomessa)

Vaikka nimi Cyberknife viittaa leikkausveitseen ja kirurgiseen operaatioon, hoidossa ei ole varsinaista leikkausta. Monille potilaille tämä tarjoaa ei-invasiivinen vaihtoehdon perinteiselle kirurgialle. Laite koostuu lineaarikiihdyttimestä (LINAC) ja siihen yhdistetystä joustavasta robottikäsivarresta. Tällä mahdollistetaan säteilyn antaminen kaikkialle vartalossa: aivoihin, pään ja kaulan alueelle, selkärankaan, keuhkoihin, eturauhaseen, maksaan, haimaan ja rintoihin, sekä muihin pehmytkudoksiin.

Cyberknife-järjestelmä hyödyntää myös edistyksellistä ohjelmistoa ja kuvantamista, jolla seurataan potilaan ja kasvaimen liikkeitä reaaliaikaisesti. Järjestelmä ohjaa korkean annoksen sädettä ja varmistaa sen erittäin tarkan kohdennuksen suoraan kasvaimeen. Cyberknife mahdollistaa tarkan hoidon, ilman tarvetta kasvaimen liikkeen minimointiin hengityksen rajoittamisella ja potilaan fiksoimisella esim. pulteilla tai maskeilla. Cyberknife tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tarvittava hoito jopa 1-5 hoitokerralla perinteiseen viikkojen, jopa yli kuukauden kestävien sädehoitojen sijaan. Lisäksi järjestelmä tarjoaa vaihtoehdon kivuttomaan, ei-operatiiviseen hoitoon potilailla, joiden kasvainta ei kyetä leikkaamaan tai niille, jotka etsivät vaihtoehtoa leikkaukselle.

Cyberknife- hyödyt:

  • Kivuton
  • Ei- invasiivinen
  • Ei tarvetta nukutukseen
  • Avohoitokäytäntö, voit hemmotella itseäsi hoitojen välillä
  • Poikkeuksellinen tarkkuus säästää elimiä ja kudoksia
  • Ei toipumisaikaa
  • Välitön paluu normaalin toimintaan
  • Ei verkkofiksaation tarvetta
  • Ei tarvetta hengityksen pidättämiselle tai hengityksen rajoittamiselle

Koska sivuvaikutuksia ei juuri ole, potilas voi hoidon jälkeen palata päivittäisiin rutiineihin. Medifi järjestää voinnin ja toiveiden mukaan viihdettä, harrasteita, retkiä, illallisia ja ostosmahdollisuuksia.

CyberKnife- järjestelmä ei ole vain ”yksi ja sama hoito kaikille”. Tämä antaa uuden lähestymistavan potilaan hoitoon innovatiivisella suunnittelulla ja huipputeknologian käyttöönotolla. Järjestelmä mahdollistaa hoitavan työryhmäsi räätälöidä sädehoito erityisesti juuri sinun tarpeisiisi, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen tulos.

SyperKnife600x366

Apollon sairaala, Delhi – CyberKnife

YouTube-linkki: CyberKnife

YouTube-linkki: Kommentteja CyberKnifen eduista

MRI-HIFU

Magneettikuvaus yhdistettynä keskitettyyn suurtehoultraääneen.

HIFU-toimenpiteessä fokusoiva lähetin kohdistaa ultraäänienergian hoidettavaan kohteeseen kehon sisällä. Hoidon aikana ultraääniaallot kulkevat ihon ja ympäröivän kudoksen läpi niitä vahingoittamatta, energian keskittyessä kohdealueelle aiheuttaen lämpötilan nousun paikallisesti. Lämmetessään kudos koaguloituu ja menee nekroosiin. Tässä magneettikuvauslaitteella on merkittävä osuus hoitokohteen lämpötilan seurannassa. Vain magneettikuvauslaitteella voidaan seurata reaaliaikaisesti kehon sisäisen kohteen lämpötilan muutoksia ja varmistaa näin hoitotuloksen onnistuminen.

Tämä innovatiivinen järjestelmä antaa syöpäpotilaiden hoitoon uuden ei-invasiivisen hoitovaihtoehdon, joka on tehokas useisiin kasvaintyyppeihin, sekä potilasystävällisempi. Tietynlaisten syöpien poistamiseen ei enää välttämättä tarvita leikkausta ja hoito voidaan tehdä ilman kemo- ja säteilyterapioihin liittyviä negatiivisia sivuvaikutuksia.

Yksi ensimmäisistä sovellutuksista, johon HIFU-menetelmää on käytetty, ovat kohdun sisäiset myoomat. Nämä hyvin tavalliset, hyvänlaatuiset kasvaimet ovat usein oireettomia, mutta saattavat aiheuttaa lisääntyneitä kuukautisvuotoja, painontunnetta alavatsalla ja kipuja. Yleisin hoitomuoto on pitkään ollut kohdun tai myoomien poisto kirurgisesti. MRI-HIFU menetelmää käyttäen voidaan hoito toteuttaa polikliinisesti potilaan päästessä pois sairaalasta pian hoidon jälkeen. Hoitotoimenpide kestää n. 2 tuntia ja on useimmiten kivuton. Hoidon jälkeen riittää päivän tai kahden lepo ennen normaaliin päiväjärjestykseen palaamista. Sonalleve MR-HIFU on valmis ja hyväksytty hoitomuoto kohdun myoomien lisäksi adenomyoosin hoitoihin sekä luumetastaasien kipuhoitoihin. Sitä voidaan käyttää myös rintojen, eturauhasen, sekä muiden pehmytosametastaasien hoitoihin.

MRI-HIFU_690x251

YouTube-linkki: MRI-HIFU

YouTube-linkki: MRI-HIFU 3D-animaatio