Neurokirurginen hoito

neuro_1140

Apollon neurotieteiden instituutit ovat varustautuneet kaikenlaisten neurologisten sairauksien, ongelmien, sekä häiriöiden tutkimukseen ja hoitoon. Aivolisäkkeen kasvainten transsfenoidaalinen kirurgia, selkärangan fuusiot, X- Knife hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten fraktioituun (hajautettuun) stereotaktiseen sädehoitoon ja lukuisat viimeisimmän tiedon ja taidon laitteistot ja järjestelmät tekevät Apollon sairaaloista yhden johtavista ryhmistä neurokirurgisessa hoidossa. Neurotieteiden instituuteissa yhdistyvät taitavasti ja sujuvasti uusimmat neuro-radiologian palvelut, neurologinen tehohoito, lääketiede ja onkologia. Apollon sairaaloiden neurotieteiden erikoisasiantuntijat saavuttavat tuloksia, jotka nostavat Apollon yhdeksi maailman johtavista instituutioista.

renaissance_690x392

  Neurologit, neurokirurgit, neurologisen tehohoidon ammattilaiset ja sairaanhoitajat, sekä kuvantamisyksikön ja muiden erikoisalojen asiantuntijat tekevät saumatonta yhteistyötä yhtenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sinulle parempaa diagnosointia ja parempaa hoitoa. Apollon sairaalat ovat globaalisti tunnettuja erikoissairaanhoidollisia instituutioita, mitä tulee mm. aivohalvauksien, pään ja selkärangan vammojen, aivokasvainten, kouristusten, liikehäiriöiden, verenkiertohäiriöiden ja muiden neurologisten sairauksien ja häiriöiden tutkimuksiin ja hoitoihin.  Uusimmilla kuvantamismenetelmillä voidaan havaita mm. Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin tuomat muutokset jo vuosikausia ennen oireiden ilmaantumista. Myös muistiongelmien, depression, käytöshäiriöiden ja muiden häiriöiden tuomat muutokset ja ongelmat pyritään havaitsemaan, diagnosoimaan ja hoitamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Craniocervical junction_690x500

Neurotieteiden instituutin palvelujen esimerkkejä:

 • Aivo- ja selkärankaleikkaukset
 • Mikroneurokirurgia
 • Vaativat selkärangan leikkaukset ja Mini- invasiiviset selkärankaleikkaukset
 • Selkäytimen kasvaimien operaatiot
 • Akuutti päävammojen ja selkärankavammojen leikkaukset viivytyksettä
 • Neurologinen navigointi
 • Halvauksen jälkeinen leikkaus ja halvausta ennaltaehkäisevät operaatiot.
 • Kallonpohjankirurgia
 • Toiminnallinen neurokirurgia
 • Aivolisäkekasvainten ja CSF_ vuotojen neuro-endoskooppiset leikkaukset
 • Endovaskulaarinen neuroradiologinen hoito (embolisaatio)
 • Aneurysmien ja verisuonten epämuodostumien hoidot
 • Lapsien neurokirurgia
 • vertebroplastia
 • Stereotaktinen radiokirurgia ja koepalat
 • Cyberknife
 • Neuro-radiologian palvelut
 • Robottiavusteinen neurologinen kuntotus
 • Integroitu neurofysiologinen laboratorio
 • Neurologinen tehohoito

Bypass_690x420