Tutkimukset ja diagnostiikka

Maapallo_1140x330

Diagnostiikka – Tarkkojen tutkimusten ja tehokkaan kuvantamisen merkitystä sairauden diagnosoinnissa ja taudinkulussa ei voi liikaa korostaa. Nyt sinullakin on mahdollisuus tarkimpiin ja monipuolisimpiin tutkimusmenetelmiin mitä lääketiede voi tarjota. Ei enää epätarkkoja kuvia, säästöjä näytteissä, ympäripyöreitä diagnooseja, epävarmuutta ja unettomia öitä.

Linkki Medifin käyttämään diagnostiikan osaamiskeskukseen

PET-MRI SUITE

Yhteistyösairaalamme Delhissä on yksi globaaleista edelläkävijöistä kuvantamisessa ja diagnostiikassa, sekä yhtenä suunnannäyttäjänä tulevan sukupolven kliinisten multimodaalisten kuvantamissovellusten käyttöönotossa. Uudet installaatiot merkitsevät valtavaa harppausta eteenpäin kuvantamisen valmiuksissa ja monimutkaisten ihmiskehon toimintojen ja toimintahäiriöiden diagnostisessa käsittelyssä.

PET-MRI- järjestelmässä yhdistyy State of the Art – Kokovartalo 3T MRI- skanneri ja huippuluokan uusi PET- järjestelmä, jotka ovat täysin integroitu samaan linjaan. Tämä on antanut aivan uudet mahdollisuudet saada ensikäden tietoa morfologiasta, kudosten ja solujen toiminnasta, sekä aineenvaihdunnasta nopeasti, tarkasti ja turvallisesti. PET-MRI:n etuja on myös huippulaadukkaat kuvat, joissa on parempi pehmytkudosten kontrasti. Tämä auttaa kasvaimen tai etäpesäkkeiden paikallistamisessa ja luonnehtimisessa.

Käytössämme on esimerkiksi SIEMENS Biograph mMR – Yksi maailman edistyksellisemmistä yhdistelmäkuvantamislaitteista, joka antaa eri hoitoalojen huippuasiaintuntijoille tarkasti määriteltyjä 3D- kuvia. Näin he voivat moniammatillisessa työryhmässä suunnitella parhaimman mahdollisen hoidon yli erikoisalojen, juuri sinulle.  Koska PET-MRI on järjestelmä, joka kerää eri tietoja samanaikaisesti koko vartalosta, skannaus vie paljon vähemmän aikaa ja on näin ollen potilaalle huomattavasti mukavampi ja säästävä. Uusi PET-MRI vähentää merkittävästi yleistä säteilyaltistusta ja on tällöin turvallisempaa lapsille ja potilaille, jotka joutuvat toistuvasti käymään seurannassa.

PET-MRI on mahdollistanut uusia ulottuvuuksia myös muilla erikoisalueilla, kuin syöpätutkimuksessa ja -hoidossa. PET-MRI:llä on suuri rooli eri tautien prosessien ymmärtämisessä esimerkiksi kardiologian ja neurologian saralla. PET-MRI antaa uutta visiota aiemmin tuntemattomista ihmiskehon patologian ja fysiologian yhteyksistä.

Apollo mMR

PET-MRI Suite, Apollo (Siemens Biograph mMR)

YouTube-linkki: Siemens Biograph mMR

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY 3D - diagnostiikka

Digitaalinen, täyden kentän mammografia tomosynteesiin yhdistettynä, on uusinta teknologiaa rintasyövän diagnostiikassa. Laitteella saadaan tarkkoja kuvia, nopeasti monelta eri suunnalta. Korkean resoluution viipaleet voidaan näyttää joko erillisinä kuvina tai dynaamisesti Cine- tilassa muodostaen liukuvan 3D- kuvan. Laitteella mahdollistetaan pienempi rintojen puristuspaine, paranneltu seulonnallinen ja diagnostinen tarkkuus, kolmiulotteinen vaurioiden lokalisointi ja varjoainetehosteinen 3D- kuvantaminen. Mahdollisesti tarvittava koepala voidaan ottaa stereotaktisesti.

Digitaalisen mammografian hyödyt monella tasolla:

 • Nopea ja helppo menettely
 • Vähemmän epämukavuutta potilaalle
 • Alhainen säteilyannos
 • Parempi tarkkuus, erityisesti 40-50-ikäryhmässä
 • Kuvien tallennus ja arkistointi digitaalisesti

Täysdigitaalinen 3 D-tekniikka on merkittävä edistysaskel rintasyövän havaitsemisessa ja diagnostiikassa, sekä määrittelee uuden tason naisten terveydenhoidossa. Teknologia auttaa lääkäreitä näkemään aikaisemmin ja tarkemmin, sekä puuttumaan muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Fujifilm_Amuletf

FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY 3D

YouTube-linkki: FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY 3D

PET/TT ja ULTRA-HD-PET - diagnostiikka

PET-TT- Sali on varustettu 427- leikkeen TT- skannerilla yhdistettynä Ultra HDPET, jossa huippuerikoisuutena 4D- hengityselinseuranta, joka synkronoituu potilaan hengitysjärjestelmään. Seurantajärjestelmä on kuin lahja muun muassa syöpää sairastavalle, koska sinua hoitava radiologian huippuasiantuntija voi nyt erittäin tarkasti määritellä sädehoidon annostukset, suunnat, ajoitukset ja muodot juuri kohteena olevaan kasvaimeen.

Tämä mahdollistaa myös entistä tarkemman täsmäsädehoidon, koska reaaliaikainen seuranta ottaa huomioon myös autonomisen hermoston liikkeet ja seuraa kasvainta koko hoitoprosessin ajan minimoiden mahdolliset vauriot ympäröiviin kudoksiin.

Uusi Siemens Biograph mCT tuo solujen monistautumisen seurannan molekyylikuvantamiseen. Tällä voidaan seurata pieniäkin uusiutuvia syöpäsoluja ja sen aiheuttamia vaurioita ja määritellä hoitoa uusin ulottuvuuksin. Tämä mahdollisuus tekee syövän hoidosta aiempaa kustannustehokkaampaa.

Siemens mCT mahdollistaa myös aiempaa tarkemman ja tehokkaamman sydänlihaksen verenkierron seurannan ja antaa asiantuntijoille lisää näkemystä hoitopäätöksiin ja mahdollisuuden maksimoida potilaan turvallisuus.

Tämä teknologia antaa myös lääkäreille työvälineen seurata määrällisesti amyloidisaostumia aivoissa, joilla vahvistaa alzheimer- tai dementiadiagnoosia sairauden mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja antaa uusia mahdollisuuksia hidastaa sairauden etenemistä.

Siemens1332x874

Siemens Biograph mCT

YouTube-linkki: Siemens Biograph mCT

PHILIPS INGENUITY PET- CT ja ASTONISH TF - diagnostiikka

Säteilyn vuoksi TT-tutkimukset ovat aina olleet tasapainoilua korkean kuvanlaadun ja matalan annoksen välillä. Iteratiivisen rekonstruktion on tiedetty olevan optimaalinen menetelmä kuvanlaadun ja annossäästön kannalta. Laskentakapasiteetti ei ole kuitenkaan ollut riittävää iteratiivisen rekonstruktion tuomien etujen hyödyntämiseen, eikä kuvia ole voitu tuottaa TT-kuvaukselta vaadittavalla nopeudella.

Uusi Ingenuity CT muuttaa käsityksemme rekonstruktionopeudesta ja matala-annoskuvauksesta. Enää ei tarvitse tyytyä kompromisseihin.

Nopea ja annostehokas

Jo vuoden 2009 RSNA-näyttelyssä Philips esitteli iDosen, iteratiivisen rekonstruktiomenetelmän, joka huomioi kohinan aiheuttamat artefaktit jo projektioavaruudessa. Näin voidaan saavuttaa jopa 80 % annossäästö kuvanlaadun säilyessä entisellään tai vaihtoehtoisesti päästä esimerkiksi 68 % parempaan paikkaerotuskykyyn normaaliannoksella. Annossäästö tai kuvanlaadun parannus voidaan hyödyntää kaikissa tutkimuksissa ja kaikille potilaille. Rekonstruktio tapahtuu sekunneissa, eikä minuuteissa tai tunneissa kuten ennen. iDose-rekonstruktio on Ingenuity CT:n perusominaisuus.

Loppuvuodesta 2012 AuntMinnie.com valitsi Philipsin iDose4 Premium Package:n parhaimmaksi radiologian alan sovellusratkaisuksi. Valitsijaraati koostuu arvostetuista kansainvälisistä radiologian alan osaajista. Raati kiinnitti erityistä huomiota sädeannosten pienentämiseen, joten oli luonnollista, että voittaja oli Philipsin iDose4 Premium Package.

Helppo käyttää

Kuvauksen sujuvuuteen on kiinnitetty huomiota. Kuvausprotokollat hyödyntävät ExamCard-logiikkaa. Yhdellä napin painalluksella saadaan aikaan kuvaus, eri suuntien rekonstruktiot sekä kuvasarjojen lähetys työasemille ja PACSiin. Protokolliin voi luoda annosylärajoja, joita ei saa ylittää. Jos ko. raja ylittyy suunnitelluilla kuvausparametreilla, kuvauslaite esittää varoituksen. Tällä estetään laitteen virheellinen käyttö ja taataan, ettei potilas saa vaarallisen korkeita sädeannoksia. Eri tutkimuksiin voidaan liittää myös esikäsittelyjä kuten luun poisto tai segmentointi. Näin eniten aikaa vievät vaiheet ovat valmiina kuvien avautuessa työasemalla.

Täysin integroitu varjoaineruisku

Philips ja Medrad ovat yhteistyössä kehittäneet varjoainekuvausten helppoutta ja toistettavuutta. Ruiskun ohjaus (SyncRight) on täysin integroitu kuvauskonsolin käyttöliittymään ja kuvausprotokolliin. Varjoaineen määrän ja ajoituksen suunnittelu on huomattavasti helpompaa ja keskimäärin voidaan säästää 15 % varjoainetta, kun syöttö voidaan lopettaa heti kuvauksen päätyttyä.

Uusi röntgenputki

Ingenuity CT:ssä on uusi ”MRC Ice” -röntgenputki. Putki on aina valmis kuvaukseen, eikä vaadi lämmittämistä olosuhteista ja käytöstä riippumatta.

Ingenuity PET-CT

Yhdistää uuden Ingenuity CT-laitteen edut parhaaseen Astonish TF Time of Flight PET -teknologiaan. Philipsiltä jo tuttu kahden erotettavan gantryn muotoilu tuo väljyyttä työskentelyyn ja helpottaa laitteen hyödyntämistä pelkissä CT-kuvauksissa. Philipsin kehittämä Time-of-Flight (TOF) ja PET-skannereille tarkoitettu Astonish TF–tekniikka parantaa kuvanlaatua vähentämällä kohinaa ja lisäämällä herkkyyttä.

Ingenuity_PET-CT_690x517

Philips Ingenuity PET-CT

 

GAMMAKUVAUS – SPECT/TT – PET/TT - diagnostiikka

Infinia Hawkeye 4:ssa yhdistyy korkean resoluution gammakamera ja 4- Leike TT, joista muodostuu aikaisempaa tarkempi SPECT/TT 5 millimetrin viipaleissa puolet lyhyemmällä ajalla kuin aikaisemmissa laitteissa.  Järjestelmä tukee useita erilaisia ​​skannaustiloja ja valinnaisia ​​kuvantamisen ominaisuuksia, joilla saadaan paras kuvanlaatu onkologian, kardiologian, neurologian ja muissa kliinisissä diagnostisen kuvantamisen sovelluksissa.

 • Koe monipuolisen SPECT/TT – kuvantamisen hyödyt.
 • Viistopyyhkäisyjärjestelmä lyhentää kuvantamisajan puoleen aikaisemmasta.
 • Volymetrix – Nopea ja joustava SPECT/TT kuvankäsittely.
 • 20 mm (4 x 5 mm) akselipeitolla per TT- leike saadaan paras yhteensopivuus SPECT- resoluutiossa.
 • Hidas TT- kierto tarjoaa tarkan rekisteröinnin SPECT:n kanssa ja mahdollistaa kohteiden tarkan lokalisoinnin.
 • Erittäin alhaiset mA- asetukset optimoivat pienimmän mahdollisen säteilyannoksen ja parhaan kuvanlaadun.
 • Uusi järjestelmä tarjoaa jopa 50% pienemmän radioaktiivisen säteilyannoksen verrattuna standardeihin sydämen ja luuston SPECT- komponenttien protokolliin.
 • Mahdollisesti jopa alle 10% säteilyannos verrattuna tavalliseen TT- kuvaukseen.
 • Infinia HD- teknologialla lääkärit voivat havainnoida aineenvaihdunnan poikkeavuuksia jo paljon ennen anatomisia muutoksia.
 • SPECT ja TT- kuvien samanaikainen rekisteröinti antaa kattavan patologisen kuvan yhdellä kokeella. Tämä antaa uudet mahdollisuudet havaita onkologiset ja kardiologiset muutokset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jopa ennen oireiden syntyä.
Hawkeye4_unit_573_363

Infinia Hawkeye 4

 

G (Gravity) Scan – Avoin, seisova MRI

Apollon sairaala Delhissä on vahvasti mukana jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa terveydenhoidon maailmassa. Nyt tarjolla on myös ensimmäistä laatuaan oleva, uusin kuvantamisen innovaatio G– SCAN , avoin, seisova MRI.

Uusi pystyasennossa oleva MRI on vallankumouksellinen alusta liikuntaelinten, kuten selkärangan toimintahäiriöiden diagnosoinnissa. Tämä tarjoaa kirurgeille uuden ja ainutlaatuisen työkalun diagnosointiin.

Makuuasennossa potilas ei juuri varaa painoaan alaraajoille, minkä vuoksi perinteisessä MRI:ssä voi jäädä havaitsematta joitakin elintärkeitä ongelmia ja poikkeamia. Tämä tekniikka mahdollistaa painon ja painovoiman vaikutuksen tarkastelun tuki- ja liikuntaelimissä. Tämä ei ole ollut mahdollista ennen ja on ollut yksi magneettikuvauksen suurimmista haasteista.

Mahdollistamalla skannaus seisten, teknologia auttaa myös lääkäreitä diagnosoimaan toiminnallisia linjauksia potilaan nivelissä ja seuraamaan onko tila pahentunut tai pahenemassa. Lisäksi kone on täysin avonainen ja siten erittäin miellyttävä potilaille, jotka kärsivät klaustrofobiasta tai kokevat perinteisen magneettikuvauksen ahdistavana.

Laitteessa on myös eri kippiasentoja kuten 45 astetta, 90 astetta jne. Tällä teknologialla saadaan selkeä lisäetu liikkeen, painon ja asentokulmien vaikutuksesta selkärangan ongelmien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien, sekä nivelvaivojen diagnosoinnissa.

G- SCAN MRI on myös kriittinen väline diagnostiikassa potilailla, jotka kokevat edelleen kipua selkärangan leikkauksen jälkeen. Tällä laitteella voidaan arvioida painon, selän asennon ja kaarevuuden roolia ja vaikutusta potilaan kiputiloissa. Näitä tiloja ei pystytä tarkasti analysoimaan tavanomaisilla magneettikuvauslaitteistolla. Tällaiset potilaat saavat uudesta diagnostiikasta toivoa mahdollisesti asianmukaiseen ja tarkkaan korjaavaan leikkaukseen. Selkäoperaation onnistumisen mahdollisuudet lisääntyvät rajusti tämän uuden kuvantamisen avulla. Nyt kirurgit voivat entistä paremmin analysoida ongelmien tai vammojen laajuutta ja luonnetta, sekä gravitaatiovoimien vaikutuksia suunnitellessaan operaatiota.

G Scan

G scan

YouTube-linkki: G-Scan

LABORATORIOPALVELUT

Apollon sairaalan laboratoriopalvelut on kehitetty tuottamaan jokaisen lääketieteen osa- alueen diagnostiikassa tarvittavat tutkimukset. Saatavilla on biokemian, kliinisen patologian, hematologian, immunologian, mikrobiologian ja serologian tieteenalat. Laboratoriopalveluihin kuuluu myös tartuntatautien, histopatologian ja sytopatologian erityisosaaminen.

Laboratoriopalvelut ovat kansainvälisesti valtuutetun viranomaisen, NABL:n hyväksymiä ja laboratoriolle on myönnetty mm. ISO: 15189, 2007 standardit. Suurinta huomiota on kiinnitetty tarkkuuden, täsmällisyyden, seurattavuuden ja nopean raportoinnin varmistamiseen. Laboratoriot on varustettu State-of-the-art- laitteilla ja tulokset saadaan viivytyksettä niiden valmistuttua. Voit sanoa hyvästit vaikeasti saatavilla oleviin soittoaikoihin ja jatkuvaan odotteluun. Laboratorio on avoinna 24H vuoden jokaisena päivänä ja kaikkien lääketieteiden erityisosaajat ovat myös aina saatavilla viivytyksettä ympäri vuoden.

Laboratorion tiimi on huippukoulutettu, tehokas, motivoitunut, osaava ja kehittyvä. Tutkivat lääkärit, sekä tekninen henkilökunta ovat jatkuvasti mukana tuottamassa maailmanluokan palvelua, vaalimassa laadunvarmistusta, sekä kehittämässä ja toteuttamassa uusia innovaatioita.

Background_laboratory600x400

State of the Art laboratoriopalvelut

Summary
Article Name
House of Diagnostics
Author
Description
PET MRI - Käytännössä tämä tarkoittaa edistyksellisempää kykyä tutkia ja hoitaa ihmiskehon muutoksia rakenteessa ja toiminnassa, verenkierrossa ja aineenvaihdunnassa, kudosten muutoksissa ja solujen lisääntymisessä. PET-MRI voimistaa asiantuntijoidemme kykyä saada tärkeää tietoa sairauden diagnosoinnissa, taudin etenemisessä, uusien hoitopolkujen ja mahdollisesti tarvittavien uusien tutkimusalueiden avaamisessa.